Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Hakkında Duyuru


     * Ekli listede adı geçen ve boy kilo ölçümü yapılacak adaylar 04.01.2017 çarşamba günü saat 09:00'da Çorum Adliyesi Zemin kat Adalet Komisyonu Kaleminde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

     * Aşağıda yayınlanan listede boy ve kilo ölçümüne hak kazanan tüm adayların aşağıda belirtilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formunu eksiksiz olarak bilgisayar ortamında 4 adet (fotoğraflı) doldurularak ıslak imzalı olarak boy kilo ölçüm tarihi olan 04/01/2017 çarşamba günü boy kilo ölçümüne gelirken komisyonumuza teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen evrakları teslim etmeyen adaylar boy kilo ölçümüne alınmayacaktır. 

ÖNEMLİ NOT:

* Bu formlar bilgisayar ortamında düzenlenilecek, tek sayfa halinde ve ıslak imza ile imzalanacaktır. 


* Mülakata girecek adayların gelirken Nüfus Cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

* Adli sicil kaydını gösterir sabıka kaydı (2 adet)

* Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

İNFAZ VE KORUMA MEMURU KABUL LİSTESİ  

  İNDİR 

İNFAZ VE KORUMA MEMURU RED KARARI  


  İNDİR 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU 4 ADET (Resim Yapıştırılmış Halde)  

  İNDİR